ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Ученически парламент

 

 

Юри Султанов Стоянов - председател

Галена Ивова Иванова - 8 А клас

Изабел Атанасова Колева - 8 Б клас

Мария Василева Тодорова - 8 В клас

Марияна Евгениева Андонова - 9 А клас

Радослав Георгиев Асенов - 9 Б клас

Анелия Калева Калева - 9 В клас

Петър Иванов Христов - 10 А клас

Леонора Минкова Керемедчиева - 10 Б клас

Йорданка Илиянова Атанасова - 10 В клас

Атанас Софиев Стефанов - 11 А клас

Силвана Иванова Иванова - 11 Б клас

Дочка Ангелова Атанасова - 11 В клас

Кирил Чанков Симеонов - 12 А клас

Валентина Тодорова Павлова - 12 Б клас

Стоянка Георгиева Иванова - 12 В клас