ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Обществен съвет

Прикачени документи

Покана на основание чл.16, ал.4, чл. 16, ал.5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.16, ал.1, т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.16, ал.4, чл. 16, ал.5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.16, ал.1, т. 10 и чл.20 ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.14, ал.2, чл.15, ал.1, т.1, чл.16, ал.1, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.17, ал.1, т.2, чл.16, ал.1, т.1, т.6 и т.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.16, ал.1, т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.16, ал.4, чл. 16, ал.5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.16, ал.1, т. 10 и чл.20 ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.16, ал.1, т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.7, ал.3 и чл.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.17, ал.1, т.2, чл.16, ал.1, т.1, т.6 и т.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.16, ал.1, т. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.16, ал.4.,чл.16, ал. 5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.16, ал.1л т. 10 и чл.20 ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.16, ал.1. т.10и чл.20, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Заповед № 167 Ямбол, 24.10.2019 г. на основание чл.259, ал.1 във връзка чл.266 , ал.2 от ЗПУУО, чл.14, ал.1 и 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.18, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.7, ал.3 и чл.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Покана на основание чл.7, ал.3, чл.8 и чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата