ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Налична материално-техническа база

 Училището разполага с богата материално – техническа база – 14 реновирани учебни стаи, 2 компютърни кабинета с интерактивни екрани, екологична, микробиологична и химична лаборатории, 2 фризьорски ателиета и козметично студио, 2 учебни работилници по производство на мебели, 2 учебни работилници по шивачество, библиотека, игрища, фитнес и стрелбище. През последните две години бяха създадени модерни и иновативни кабинети по български език и литература и по чужди езици.  Особено внимание се отделя на професионалното обучение на учениците,  което се провежда в съвременно оборудвани лаборатории, иновативни кабинети и работилници,  фризьорски ателиета и козметично студио. Ежегодно се полагат грижи за обновяване и обогатяване на оборудването им. В цялата сграда има безжичен интернет, условия за ползване на таблети и лаптопи, за компютърни презентации и прожекции, които учителите използват в своята работа. Това дава възможност за използване на съвременни интернет ресурси  във всички кабинети и работилници и прави обучението по-ефективно и атрактивно.