ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

ЕКИП НА ПГЛПЕХТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

 

 

Име и фамилия


Длъжност / предмет

 

Теодора Сулева

Директор

 

Митка Георгиева

Елка Йорданова

 

ЗДУТД

ЗДУД

 

 

Любослава Араванова

Учител, ОУП в гимназиален етап

 

Радост Петрова

Старши учител, ОУП в гимназиален етап 

 

Щиляна Желева 

Учител, ОУП в гимназиален етап 

 

Йорданка Ангелова

Учител, ОУП в гимназиален етап

 

Нела Димова

Старши учител, ОУП в гимназиален етап

 

Лорета Костадинова

Учител, ОУП в гимназиален етап

 

Иван Митев

Учител, ОУП в гимназиален етап

 

Ивелин Колев

Учител, ОУП в гимназиален етап

 

Таня Чамова

Учител, ОУП в гимназиален етап

 

Деян Николов

Учител, ОУП в гимназиален етап

  Велина Каменова

Учител, ОУП в гимназиален етап

  Марина Георгиева

Учител, ОУП в гимназиален етап

  Галина Арабаджиева

Учител, ОУП в гимназиален етап

  Явор Джендов

Учител, ОУП в гимназиален етап

 

Димитър Георгиев

Учител, ОУП в гимназиален етап

 

 

Маргарита Салова

 

Старши учител, теоретично обучение

 

Антоанета Тодорова

Старши учител, теоретично обучение

 

Веселина Илиева

Старши учител, теоретично обучение

  Ваня Димитрова

Учител, теоретично обучение

 

Таня Иванова

Учител, теоретично обучение

 

 

Поля Иванова

 

Учител, практическо обучение

  Михаил Михайлов

Учител, практическо обучение

 

Светлана Желева

Учител, практическо обучение
 

Мария Петкова 

 

Педагогически съветник

 

 

Мирослав Пенчев 

Ръководител на направление ИКТ