ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Прикачени документи

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Сесия: май - юни 2024 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на ученик от 9 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: март 2024 година.
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 12 клас. Задочна форма на обучение. Сесия: януари – февруари 2024 година. Втора редовна сесия.
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: януари 2024 година.
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 12 клас. Задочна форма на обучение. Сесия: ноември - декември 2023 година. Първа редовна поправителна сесия.
Списък на одобрените учебници по общообразователна подготовка
Информация за свободни места в ПГЛПЕХТ, град Ямбол към 28.09.2023 година