ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Документи за учебната 2022 - 2023 година

Прикачени документи

График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 10 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: септември 2023 година
График за провеждане на поправителните изпитите на учениците от 12 клас. Дневна форма
График за провеждане на поправителните изпитите на учениците от 10 и 11 клас. Сесия: юли 2023
График за провеждане на поправителните изпитите на учениците от 8 и 9 клас. Сесия: юли 2023
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8, 9, 10 и 11 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: юни 2023 година
Абитуриентите плащат сами здравните си вноски
Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Сесия: май - юни 2023 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 12 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: април 2023 година
Информация за свободни места в ПГЛПЕХТ, град Ямбол към 01.01.2023 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 11,12 клас. Задочна форма на обучение. Сесия: януари - февруари 2023 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: януари 2023 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 11,12 клас. Задочна форма на обучение. Сесия: ноември 2022 година
Информация за свободни места в ПГЛПЕХТ, град Ямбол към 28.09.2022 година
Списък на одобрените учебници по общообразователна подготовка