ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Прикачени документи

График за провеждане на поправителните изпитите на учениците от 8,9 ,10 клас. Дневна форма на обучение. Сесия: септември 2022 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8,9,10 и 11 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: юни 2022 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: януари 2022 година
Информация за свободни места в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за учебната 2021 / 2022 година към 30.11.2021 година
Списък на одобрените учебници по общообразователна подготовка за учебната 2021 / 2022 година
Информация за свободни места в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за учебната 2021 / 2022 година към 28.09.2021 година
Обобщено разписание на класовете за учебната 2021 / 2022 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците. Самостоятелна форма на обучение. Поправителна сесия: септември 2021 година
График за провеждане на поправителните изпитите на учениците от 8,9,10 и 11 клас. Дневна форма на обучение. Месец: септември 2021 година