ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Прикачени документи

График за провеждане на поправителните изпитите на учениците от 8,9,10 и 11 клас. Дневна форма на обучение. Сесия: юли 2021 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8, 9, 10, 11 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: юни 2021 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 12 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: април 2021 година
Информация за свободни места в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за учебната 2020 / 2021 година към 30.03.2021 година
Протокол № 2 за резултатите от областен кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда, проведен на 13.02.2021 в област Ямбол
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8,9,10,11 и 12 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: януари 2021 година
Информация за свободни места в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за учебната 2020 / 2021 година към 30.10.2020 година
График на сесиите за провеждане на изпити за учениците в задочна форма на обучение за учебната 2020 / 2021 година
Списък на одобрените учебници по общообразователна подготовка за учебната 2020 / 2021 година
График за провеждане на поправителни изпити за ученицието от 8, 9, 10 и 11 клас. Дневна форма на обучение. Сесия: септември 2020 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8, 9, 10, 11 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: септември 2020 година