ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Прикачени документи

График за провеждане на поправителните изпити на учениците от 12 клас. Дневна форма на обучение. Сесия: август 2020 година
График за провеждане на поправителните изпити на учениците от 12 клас. Задочна форма на обучение. Сесия: август 2020 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в задочна форма на обучение. Сесия: юни 2019 / 2020 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 9,10 и 11 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: юни 2020 година
График за провеждане на поправителни изпити за учениците от 12 клас. Дневна форма на обучение. Сесия: май 2020 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 12 клас.Самостоятелна форма на обучение. Сесия: април 2020 година
Инструктаж по БДП за зимна ваканция
Списък на одобрените учебници по общообразователна подготовка за учебната 2019 / 2020 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в задочна форма на обучение. Сесия: ноември - декември 2019 / 2020 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8,9,10,11 и 12 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: януари 2019 / 2020 година