ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

За учениците

 

 

Прикачени документи

График за провеждане на поправителните изпитите на учениците от 8,9 ,10 клас. Дневна форма на обучение. Сесия: септември 2022 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8,9,10 и 11 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: юни 2022 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: януари 2022 година
Информация за свободни места в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за учебната 2021 / 2022 година към 30.11.2021 година
Списък на одобрените учебници по общообразователна подготовка за учебната 2021 / 2022 година
Информация за свободни места в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за учебната 2021 / 2022 година към 28.09.2021 година
Обобщено разписание на класовете за учебната 2021 / 2022 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците. Самостоятелна форма на обучение. Поправителна сесия: септември 2021 година
График за провеждане на поправителните изпитите на учениците от 8,9,10 и 11 клас. Дневна форма на обучение. Месец: септември 2021 година
График за провеждане на поправителните изпитите на учениците от 8,9,10 и 11 клас. Дневна форма на обучение. Сесия: юли 2021 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8, 9, 10, 11 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: юни 2021 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 12 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: април 2021 година
Информация за свободни места в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за учебната 2020 / 2021 година към 30.03.2021 година
Протокол № 2 за резултатите от областен кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда, проведен на 13.02.2021 в област Ямбол
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8,9,10,11 и 12 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: януари 2021 година
Информация за свободни места в ПГЛПЕХТ, град Ямбол за учебната 2020 / 2021 година към 30.10.2020 година
График на сесиите за провеждане на изпити за учениците в задочна форма на обучение за учебната 2020 / 2021 година
Списък на одобрените учебници по общообразователна подготовка за учебната 2020 / 2021 година
График за провеждане на поправителни изпити за ученицието от 8, 9, 10 и 11 клас. Дневна форма на обучение. Сесия: септември 2020 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8, 9, 10, 11 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: септември 2020 година
График за провеждане на поправителните изпити на учениците от 12 клас. Дневна форма на обучение. Сесия: август 2020 година
График за провеждане на поправителните изпити на учениците от 12 клас. Задочна форма на обучение. Сесия: август 2020 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в задочна форма на обучение. Сесия: юни 2019 / 2020 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 9,10 и 11 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: юни 2020 година
График за провеждане на поправителни изпити за учениците от 12 клас. Дневна форма на обучение. Сесия: май 2020 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 12 клас.Самостоятелна форма на обучение. Сесия: април 2020 година
Инструктаж по БДП за зимна ваканция
Списък на одобрените учебници по общообразователна подготовка за учебната 2019 / 2020 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в задочна форма на обучение. Сесия: ноември - декември 2019 / 2020 година
График на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците от 8,9,10,11 и 12 клас. Самостоятелна форма на обучение. Сесия: януари 2020 година