ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

специалност: Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

професия Лаборант

Производството на биогорива е изключително актуално за съвременните икономики поради изчерпване на запасите от суров петрол и природен газ в световен мащаб. Високото качество на обучението по специалността е предпоставка за професионална реализация на учениците в България и чужбина