ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

специалност: Моделиер

Професия Оператор в производството на облекло

След завършен VII-ми клас, задочна форма на обучение, срок - 5 годишен, за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, задочна форма на обучение, с  прием след завършено основно образование.

В продължение на пет години в гимназията в задочна форма на обучение  са обхванати млади хора, напуснали училище в по-ранен етап и желаещи да завършат средно образование. Прилагането на тази достъпна форма на обучение в гимназията има за цел подпомагане на преждевременно напусналите училище отново да се включат в образованието и придобиването  на професионална квалификация

Позитивната образователна среда в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии - Ямбол, качеството на предлаганото образование, развиването и популяризирането на нови форми на обучение, иновативни и перспективни  професии е в отговор на съвременните технологични изисквания на европейската и националната ни политика за осигуряване висока степен на съответствие между професията, пазара на труда и позитивния ефект при мотивацията на учениците за качествено професионално образование.