ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

специалност: Екология и опазване на околната среда

професия Еколог

Специалността е изключително актуална и единствена в Ямболска област. Свързана е с проблемите на околната среда, които са важни за града и областта. Специалността е перспективна във връзка с повишените изисквания към България като страна членка на Европейския съюз.

Завършилите тази специалност могат да работят в пречиствателни станции, лаборатории за анализ на въздух, вода, почви и вредни вещества в селкостопанската продукция, инспекции по опазване на околната среда и други.