ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Еразъм +

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии е акредитирана по програма „Еразъм +“ с най – висок резултат

Ямболската гимназия е класирана с най- висок резултат за акредитация по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм“ в сектор „Професионално образование и обучение“. Предоставянето на акредитация по програмата потвърждава, че гимназията е създала дългосрочен план за изпълнение на висококачествени мобилности в Испания, Италия, Германия и Португалия.

ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол вече седем години разработва и изпълнява проекти по програма „Еразъм+“ и е с утвърдени позиции сред партньорските организации. 84 ученици от всички специалности са провели европейска мобилност, а придружаващите учители са участвали в споделяне на добри практики в сферата на професионалното образование. По този начин училището подпомага своите възпитаници в професионалното им израстване и в превръщането им в конкурентноспособни кадри на пазара на труда.