ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

BG05M20P001 - 2.014 - 0001 "Подкрепа за дуална система на обучение"

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.“  https://mon.bg/bg/100793 

В ПГ по лека промишленост, екология и химични технологии  се обучават по дуална форма на обучение ученици по професия: Оператор в производство на облекло, специалност: Производство на облекло от текстил и  по професия: Оператор в дървообработването, специалност: Производство на мебели. Партньорски организации за ПГЛПЕХТ са Виденов груп ЕООД, Мебелком1 ООД, КанУчтехспорт България ООД, Хармонт ЕООД, Ретроуют-Аксага ООД и ТПКИ Недялко Царев.