ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

 

Кръгла маса по Еразъм+

На 31.05. 2023г в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – град Ямбол бе проведена кръгла маса, на която преподавателите, участници в мобилност по програма „Еразъм+“, споделиха своите впечатления и натрупани знания и опит пред своите колеги.  По време на своя престой в Брага, Португалия,  тримата преподаватели  проведоха обучение на тема: „Зелени практики в професионалното обучение“. В продължение на 8 дни те се запознаха с португалския опит, наблюдаваха и  обменяха идеи, свързани с дуалната система  на обучение и професионалното образование. В хода на дискусията, присъстващите изказаха своето мнение, че участието в международни квалификационни дейности дава възможност за повишаване на педагогическите, езиковите и дигиталните компетенции на преподавателите. Запознаването с нови подходи за преподаване и нов тип на работа с учениците, насочени към базирано на компетенции обучение, предприемаческо мислене и  използване на информационните технологии е възможност за подобряване и разнообразяване на процеса на учене, мотивиране на учениците за постигане на по-добри образователни резултати и внедряване на иновации в училищното образование. Проведената в Португалия мобилност е част от изпълнението на присъдената Еразъм акредитация на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – град Ямбол.

 

Демонстрационна среща по програма „Еразъм+“

Ученици от специалностите „Екология и опазване на околната среда“, „Фризьорство“ и „Производство на мебели“, участници в мобилност по програма „Еразъм+“ проведоха демонстрационна среща пред свои съученици, за да споделят наученото по време на престоя си в Брага, Португалия. Участниците в мобилността проведоха 15 – дневна учебна практика в Португалия, където обогатиха своите знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда, усвоиха спецификите в различни етапи на работния процес и усъвършенстваха чуждоезиковите си знания и умения. Настоящата мобилност е част от изпълнението на присъдената Еразъм акредитация на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – град Ямбол.

 

Успешно приключила европейска мобилност

На път за дома през Viana do Castelo, Fátima, Guimarães и слънчев Lisboа, изпълнени с пъстри емоции, фантастични спомени и удовлетворение от поредната успешно приключила европейска мобилност по Програма "Erasmus+" в Braga, Portugal.

 

Създаваме красота в Braga, Portugal...

Творчество, креативност, отдаденост, професионални умения и много нови приятелства по проект 2022-1-BG01-KA121-VЕT-000061282 на Програма "Еразъм+" - част от присъдена акредитация на гимназията.

 

Обмяна на опит, добри практики, споделени моменти

Обмяна на опит, добри практики, споделени моменти, нови запознанства и невероятни емоции за учители от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол, участващи в европейска мобилност по проект по проект 2022-1-BG01-KA121-VЕT-000061282 на Програма Еразъм+ - част от присъдена акредитация на гимназията.

 

Магичен Порто

Град от стария свят, очарователен, емблематичен, модерен...! Учениците на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол се потопиха в мистериозния град, част от културната програма по проект 2022-1-BG01-KA121-VЕT-000061282 на Програма Еразъм+.

 

Ученици и преподаватели от ПГЛПЕХТ на учебна практика в Португалия

На 16.03.2023г. 13 ученици от специалностите „Екология и опазване на околната среда“, „Производство на мебели“ и „Фризьорство“, участници в мобилност по програма „Еразъм+“, отпътуваха за Португалия, където в продължение на две седмици ще развиват и усъвършенстват знанията и уменията си по изучаваната от тях професия. Учениците ще имат възможност да видят, да научат, да проверят себе си, своите знания и умения в реална работна среда. Участници в мобилността са и трима преподаватели от гимназията, които ще проведат обучение на тема: „Зелени практики в професионалното обучение“. В продължение на 8 дни те ще се запознаят с португалския опит, ще наблюдават и ще обменят идеи, свързани с дуалната система на обучение и професионалното образование. Участниците ще имат възможност да опознаят историята и културата на страната, ще общуват в професионална и неформална среда, ще се запознаят със свои връстници и колеги от цяла Европа. Валидиране и признаване на резултатите от обучението ще се гарантират чрез издаване на сертификат за Europass мобилност на всеки участник. Настоящата мобилност в Португалия е част от изпълнението на присъдената Еразъм акредитация на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – град Ямбол.

Информационна среща - Акредитация по програма "Еразъм+"

На 11.10.2022г в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – град Ямбол бе проведена информационна среща по програма Еразъм+. На срещата присъстваха ученици от специалностите „Производство на мебели“, „Фризьорство“, „Екология и опазване на околната среда“ и преподаватели. Госпожа Сулева, директор на гимназията и ръководител на проекта, запозна присъстващите с целите, дейностите и очакваните резултати. Г-жа Сулева сподели, че ПГЛПЕХТ има богат опит в работата по проекти за трансграничен обмен и сътрудничество в училищното и професионално образование и обучение. В периода 2016 - 2021 година в проекти по програма Еразъм+ 84 брой ученици проведоха своята учебна практика и направиха своите първи стъпки в професионалната си дейност в ателиета и предприятия в Испания, Италия, Германия и Португалия. Предоставената акредитация на програма Еразъм+  потвърждава, че екипът на ПГЛПЕХТ е създал дългосрочен план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от целенасочените усилия за развитие на гимназията, за подобряване на предлаганото професионално образование и обучение в областта на мебелното производство, фризьорските услуги и опазването на околната среда. Благодарение на получената акредитация за период от четири години ПГЛПЕХТ ще има възможност ежегодно да осигурява на своите преподаватели възможности за професионално развитие чрез запознаване с добри иновативни педагогически практики в чужбина. Ученици от 10,11,12 клас ще могат да тестват своя професионален избор и да получат първоначален професионален опит в реална бизнес среда в чужбина. Госпожа Сулева изрази своето удовлетворение от възможността учениците и техните преподаватели да се запознаят с европейския опит в професионалното образование, да обогатят и усъвършенстват своите знания и умения и да придобият нови компетенции. На срещата присъстваха и ученици, участвали в предишни мобилности, които разказаха за проведената от тях учебна практика, за интересните преживявания, създадените нови приятелства и невероятни емоции.