ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Нов проект по програма Еразъм+

Нов проект по Програма Еразъм+ 2019-1-BG01-KA102-061692  „Европейският опит - възможност за по-добро бъдеще“,

финансиран по Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +“

 

Професионална гимназия по лека промишленост екология и химични технологии – гр. Ямбол спечели проект за ученици по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност на граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“ Тема на проекта е „Европейският опит – възможност за по-добро бъдеще“. Проектът ще бъде реализиран през учебната 2019/2020 г., ползватели ще бъдат 20 ученици от 11 и 12 клас от специалностите „Производство на мебели“ и „Фризьорство“. Мобилностите ще се провеждат в град Лайпциг,Германия, където учениците ще придобият умения и компетенции в реална работна среда.