ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Заключителна пресконференция по Еразъм+

На 19.06.2018 година в конферентната зала на хотел „Диана палас“, гр. Ямбол, се състоя заключителната пресконференция по проект „Бъдещето зависи от нас“, изпълняван от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии“, гр. Ямбол по договор 2017-1-BG01-KA102-035920 KA102/VET-197/22.06.2017г., по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“ в Масса, Италия.

На пресконференцията присъстваха участниците в мобилността – ученици от ПГЛПЕХТ, екипът и ръководителят на проекта г-жа Теодора Сулева. Поканени бяха и представители на местния бизнес в областта на екологията и фризьорските услуги, медии. Общата стойност на проекта е 48634 евро, а неговата продължителност - 12 месеца. В мобилността взеха участие 20 ученици от специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Фризьорство“, които проведоха учебната си практика в град Масса, Италия. Учениците споделиха впечатления и чрез презентация представиха целите, резултатите и моменти от работата си в град Масса.

Г-жа Сулева поздрави участниците с отличното представяне по време на учебната практика и връчи сертификати Europass за проведена мобилност.

     
     

Първа работна седмица по проект "Бъдещето зависи от нас"

Приключи първата работна седмица от учебната практика на участниците в проект „Бъдещето зависи от нас“, по програма Еразъм+ в град Масса, Италия. Участниците се запознаха със своите тютори и посетиха работните места, където бяха любезно посрещнати. Бяха им разяснени задълженията и дейностите, които трябва да извършват от работната програма по специалността, бе проведен и инструктаж за безопасна работа.

Учениците от специалност „Фризьорство“ бяха разпределени във фризьорски салони, където изпълняваха различни задачи – посрещане на клиенти, подготвяне на работното място, боядисване,измиване и сушене на коса, изработване на прическа

Учениците от специалност „Екология и опазване на околната среда“ бяха разпределени на работни места в лаборатория “Ambiente SC”, където извършваха анализи на почва, въздух, вода и отпадъци

Всички участници в мобилността с интерес и желание изпълняваха своите задължения, подобриха своите комуникативни умения по английски и италиански език, научиха нови техники и методи на работа по изучаваната от тях професия.

В края на седмицата, на работна среща между тюторите и придружаващите лица, представители на фирмата-партньор по проекта “Serindform”, споделиха своето задоволство и удовлетвореност от работата на участниците и отговорното им отношение към поставените им задачи

     

Ученици от ПГЛПЕХТ отпътуваха за Масса, ИталияУченици от ПГЛПЕХТ, град Ямбол на учебна практика в Италия

На 30.03.2018 година учениците от специалности "Фризьорство" и "Екология и опазване на околната среда", участници в проект "Бъдещето зависи от нас", финансиран по Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм +, договорен номер - 2017-1-BG01-KA102-035920 KA102/VET-197/22.06.2017 г. отпътуваха за град Масса, Италия. Учениците ще проведат учебната си практика по специалността и ще се запознаят с италианския опит в областта на фризьорските услуги и опазването на околната среда.

     

Сертификати по италиански език

Езиковата подготовка на класираните учениците от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии-Ямбол, специалност "Екология и опазване на околната среда" и специалност "Фризьорство", приключи с връчване на сертификати на 26.03.2018г.

Езиковата подготовка ще даде възможност на учениците успешно да се справят с предизвикателствата на новата работната среда в Масса, Италия по време на двуседмичната си производствена практика по проект 2017-1-BG01-KA102-035920 KA102/VET-197/22.06.2017 г. "Бъдещето зависи от нас" по Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1: "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение".

Обучението включи изучаване на италиански език, ниво А1 - развитие на комуникативните умения и усвояване на специализирана терминология в областта на фризьорството и екологията и опазване на околната среда. То се проведе в рамките на 90 учебни часа от НТС - гр. Ямбол и завърши през месец март 2018 година със сертификационен изпит.

На успешно завършилите Ангел Ангелов - Директор на НТС, гр. Ямбол, тържествено връчи сертификатите.

Гости на събитието бяха учители, служители и ученици от гимназията.

     

 

Национално постижение за Професионална гимназия по лека промишленост

Класирани ученици за трети етап за провеждане на езикова и културна подготовка по проект "Бъдещето зависи от нас"

Резултати от втори етап на проведената процедура за ползватели по проект "Бъдещето зависи от нас"

Списък на кандидатите допуснати до втори етап на класиране за провеждане на производствена практика в град Масса Италия
Класиране специалност "Екология" Класиране специалност "Фризьорство" Процедура на подбор на ползватели

 Презконференция по проект Еразъм+ в ПГЛПЕХТ

Процедура за подбор на ползватели по проект "Бъдещето зависи от нас"