ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Учебна практика във Валенсия

Емоционална и вълнуваща първа седмица от учебната практика във Валенсия, Испания, на учениците от специалности „Фризьорство“ и „Производство на мебели“ по проект „Производствена практика без граници днес – безгранични възможности утре“, по програма Еразъм+,Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“.

При пристигането си във Валенсия, участниците в мобилността се събраха на работна среща в офиса на партньора по проекта фирма „Esmovia”. Учениците се запознаха със своите наставници и бяха разпределени по работни места, получиха указания за работното време,работното облекло и задълженията си.

Първите дни от учебната практика бяха изпълнени с вълненията и емоциите от различната работна среда, от общуването с нови хора, от топлото отношение на представителите на фирма “Esmovia”, работодателите и наставниците. Участниците бяха запленени от красивата и с богата история Валенсия, с удоволствие се разходиха по пъстрите и многолюдни улици и се потопиха в празничната атмосфера на гореща Испания.

Димитринка Стоянова и Живко Въртигоров

     

Заминаване за Валенсия

На 30.06.2017г. учениците от специалности „Фризьорство“ и „Производство на мебели“, участници в проект „Производствена практика без граници днес – безгранични възможности утре“, по програма Еразъм+, ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“, отпътуваха за Валенсия, Испания. В продължение на 3 седмици те ще проведат своята учебна практика и ще се запознаят с испанския опит в областта на фризьорските услуги и производството на мебели.

     
 
Покана за родителска среща по програма Еразъм+

Спечелен нов проект по програма Еразъм+

Покана за родителска среща по програма Еразъм+

     

Сертификати по испански език

Приключи обучението по испански език на учениците, участващи в проект „Производствена практика без граници днес, безгранични възможности утре“, по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1: „ Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“.

Обучението включваше изучаване на испански език, ниво 1 с развитие на комуникативните умения.Езиковата подготовка бе проведена от Регионален учебен център за професионално обучение към ТО на НТС,град Ямбол. Изпитът бе проведен под формата на тест.

Сертификат за завършено обучение по ключова компетентност 2 –Общуване на чужди езици съгласно Европейската квалификационна рамка на успешно преминалите изпита, връчи инж. Ангел Ангелов, управител на НТС, град Ямбол. При връчване на сертификатите присъстваха: инж. Таня Баракова – завеждащ учебен център, инж. Теодора Сулева – директор на ПГЛПЕХТ, Димитрина Алексиева – помощник директор, преподаватели от гимназията.

Инж. Ангелов поздрави участниците в курса по испански език с успешното му приключване и им пожела да разширят своите знания и умения по изучаваната професия при провеждане на мобилността, да обогатят познанията си за Испания, за нейния бит и култура.

В момента придружаващите лица по проекта провеждат информационни семинари за запознаване с историята и географията на Испания, културата, нравите, обичаите, традициите и начина на живот на испанското общество.

     
   Класиране Втори етап по проект Еразъм+
 Класиране специалност "Производство на мебели"    Класиране на специалност "Фризьорство"
     
   Дейности по проект Еразъм+  
Процедура Втори етап по проект Еразъм+    Класиране Първи етап по проект Еразъм+
   Процедура по проект Еразъм+  

Проект по програма Еразъм+

ПГЛПЕХТ – Ямбол спечели проект по програма „Еразъм +”. Той е под надслов „Професионална практика без граници днес - безгранични възможности утре!". Начинанието предвижда триседмична производствена практика във Валенсия, Испания.

20 ученици от гимназията, специалност „Производство на мебели“ и „Фризьорство“ ще преминат обучение по професионална, културна, психолого-педагогическа подготовка и испански език.

Чрез участието си в проекта учащите ще придобият знания и умения по изучаваната професия в реална среда, ще усвоят спецификите в различните етапи на работния процес и ще усъвършенстват чуждоезиковите си знания и умения.

След приключване на учебната практика, участниците в мобилността ще получат сертификат Europass.

 

Отново спечелен проект

ИНФОРМАЦИЯ

Професионална гимназия по лека промишленост екология и химични технологии – гр. Ямбол спечели проект за ученици по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност на граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“ Тема на проекта е „Професионална практика без граници днес – безгранични възможности утре“. Проектът ще стартира през учебната 2016/2017 г., ползватели ще бъдат 20 ученици от 10 и 11 клас от Специалностите „Производство на мебели“ и „Фризьорство“. Мобилностите ще се провеждат в град Валенсия, Испания, където учениците ще придобият умения и компетенции в реална работна среда.