ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Обучение

Прикачени документи

Заповед № РД - 06 - 155 / 23.04.2021 година - Държавен план - прием в VIII клас за учебната 2021 / 2022 година в област Ямбол
Заповед № РД - 06 - 278 / 14.09.2020 година - Реализирания държавен прием в VIII клас за учебната 2020 / 2021 година в професионалните и профилирани гимназии, в средните и обединени училища от област Ямбол
График за провеждане на класни и контролни работи през втория срок на учебната 2020 / 2021 година
Разпределение учебните часове по спортни дейности за първи срок на учебната 2020 / 2021 година
График за провеждане на класни и контролни работи през първия срок на учебната 2020 / 2021 година
Организация на учебния ден за учебната 2020 / 2021 година
Обобщено разписание на класовете за учебната 2020 / 2021 година
Форми на обучение в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, град Ямбол през учебната 2020 / 2021 година
Разпределение учебните часове по спортни дейности за първи срок на учебната 2019 / 2020 година
График за провеждане на класни и контролни работи през първи срок на учебната 2019 / 2020 година
Обобщено разписание на класовете за учебната 2019 / 2020 година
Организация на учебния ден за учебната 2019 / 2020 година
Форми на обучение през учебната 2019 / 2020 година