ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Забавна

Химията е между първите науки, които започнали да се развиват преди повече от 30 века. Наблюденията над природата и размишленията върху промените, които настъпват пораждат изпитването и изучаването на процесите, които настъпват.  И всичко това претърпява своето развитие, за да се стигне до изграждането на модерни технологии и научни постижения. Съвременният свят е немислим без теоретичните и практични знания по „вълшебната“ наука. И началото им се поставя в училище. Богатство от умения, висока информативност и отлично приложение на наученото показаха участниците в забавното състезание по предмета, на което присъства старши експертът по природни науки и екология към РУО- град Ямбол г-н Здравко Динев.   Ефектните опити с химични елементи и вълнуващи експерименти предизвикаха аплодисментите на журито и разкриха любовта на участниците към невероятния свят на изучаваните вещества и химични реакции.  Забавна, щура и оригинална наука, в която винаги има място за грандиозни открития.

Безусловно всички можем да я определим и като най – красивата наука, нали най – милото, най -топлото чувство произлиза от нея?! Любовта – способността на атома да влиза в химично съединение между двама!