ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Ученици развиват лидерски умения

Дебати, дискусии, игри и свобода на мисли… в изнесено обучение, организирано от ръководството на гимназията в хотелски комплекс край град Стара Загора. Темата, която събра представителите на Ученическия парламент в училището е „Превенция на насилие и употреба на психоактивни вещества“. Под ръководството на педагогическия съветник Мария Петкова и г-жа Щилияна Желева, учител по български език и литература бе приложен подхода „връстници обучават връстници“, чрез който петима ученици обучаваха съученици в развитие и надграждане на лидерски умения. ​​​​​​Силен екип е този, който общува ефективно, доверява се един на друг и е ангажиран да постигне целите си заедно! Нашият екип! Нашата гимназия!