ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Творческа работилница в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Повече от 150 ученици се включиха в съвместна инициатива между Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии и ОУ "Й. Йовков", която се проведе в гимназията.  Театрални умения, съревнования, състезания, художествени ателиета и арт работилници са част от представените кътове. Мероприятието се организира от Регионалното управление на образованието в Ямбол като заключителна изява по проект „Подкрепа за успех“.