ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Търг с тайно наддаване за определяне на почасов наемател

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, град Ямбол на основание чл. 16, ал.2 от ЗДС, чл.13, ал.5 от ППЗДС обявява Търг с тайно наддаване.

Прикачени документи

Обява
Заповед