ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Регионален форум по НП „Иновации в действие“ – 2024

ПГЛПЕХТ – домакин на Блок 6 на Регионален форум по НП „Иновации в действие“ – 2024

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – град Ямбол бе домакин на Регионален форум по Национална програма „Иновации в действие“ – 2024 година, Модул 2 „Форуми за образователни иновации“ „Отключване на бъдещото обучение: Пътуване в образователните иновации“, Блок 6 „Образование, основано на екология - развиване на знания, умения и ценности, които са необходими за отговорно поведение към природата“. ​​​​​​​Събитието събра участници от различни училища, които споделиха богат опит, добри практики и новаторски идеи в образователния процес. Обсъдени бяха актуални теми, свързани с иновациите в образованието и методите за тяхното успешно прилагане. Участниците споделиха своите предизвикателства и успехи и имаха възможност да се вдъхновят от идеите на другите. Обменът на добри практики и опит е ключов елемент за създаването на по-динамична и стимулираща учебна среда, която не само подпомага развитието на знания и умения, но и насърчава отговорното поведение към околната среда и природата.