ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Работна среща в STEM

Под отлична организация на Регионалното управление на образованието в Ямбол премина работната среща на педагози в Ямболска област, които споделиха добри практики

Учители по природни науки и математика проведоха работна среща в STEM лабораторията на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, на която споделиха добри практики при преподаването на интердисциплинарните уроци в STEM среда. На конференцията бяха споделени компетентности на педагози, постигнали висока ефективност на реализиране на откритата практика, съчетана с оказване на методическа подкрепа. Девет училища в областта демонстрираха иновативни практики, интересни и интригуващи методи на преподаване. Организатори на срещата са старши експертът по математика и информатика г-жа Петя Деновска и старши експертът по природни науки и екология към РУО- гр. Ямбол г-н Здравко Динев.