ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Проект "Красива България"

Изцяло реновирана ще бъде дворната част пред сградата на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии! Средствата за ремонтните дейности ще бъдат осигурени от Министерството на труда и социалната политика по проект „Красива България“, след одобрено проектно предложение, разработено от ръководството на училището. Проектът предвижда преасфалтиране, обособяване на открити класни стаи, кътове за отдих, цветни пътеки . . .