ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране

Присъединете се към нас и направете първата стъпка към вашето професионално бъдеще…Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии!

Панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране по проект BG05SFPR001-3.001-0001 “Модернизиране на професионалното образование и обучение”, Дейност 9. Организатор е Регионално управление на образованието-гр.Ямбол