ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Обява

Провеждане на обучение във връзка с реализирането на дейности, насочени към повишаване компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешно институционално ниво.