ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Демонстрационна среща по програма „Еразъм+“

Ученици от специалностите „Екология и опазване на околната среда“, „Фризьорство“ и „Производство на мебели“, участници в мобилност по програма „Еразъм+“ проведоха демонстрационна среща пред свои съученици, за да споделят наученото по време на престоя си в Брага, Португалия. Участниците в мобилността проведоха 15 – дневна учебна практика в Португалия, където обогатиха своите знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда, усвоиха спецификите в различни етапи на работния процес и усъвършенстваха чуждоезиковите си знания и умения. Настоящата мобилност е част от изпълнението на присъдената Еразъм акредитация на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – град Ямбол.