ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

        Уведомяваме Ви, че задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, сесия май - юни 2022 г. ще се проведе в две части, както следва:

Част по теория на професията

За всички специалности от професии на 20.05.2022 г. от 08.30 часа, място на провеждане – ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол. Срок за оповестяване на резултатите: 03.06.2022 г. във фоайето на І-ви етаж на ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол.

Част по практика на професията

За професия „ Оператор в дървообработването“ на 26.05.2022 г., начален час 08.30 часа, място на провеждане - ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол, работилница по дървообработване. Срок за оповестяване на резултатите: 26.05.2022 г. във фоайето на І-ви етаж на ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол.

За професия „Фризьор“ на 26.05.2022 г., начален час 08.30 часа, място на провеждане - ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол, ателие по фризьорство. Срок за оповестяване на резултатите: 26.05.2022 г. във фоайето на І-ви етаж на ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол.

      Срок за оповестяване на окончателната оценка за всички специалности от професии – 06.06.2022 г.във фоайето на І-ви етаж на ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол.

 

 

ИНЖ. ТЕОДОРА СУЛЕВА

                Директор на ПГЛПЕХТ-Ямбол