ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Касов отчет

Прикачени документи

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 31.03.2024 година
Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - Общо - 31.03.2024 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 31.12.2023 година
Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ - 31.12.2023 година
Справка за провизии на вземания и корективи на пасиви към 30.09-2023 година
Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ - 30.06.2023 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 30.06.2023 година
Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ - 31.03.2023 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 31.03.2023 година
Отчетни данни по ЕБК за сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ - 31.12.2022 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 31.12.2022 година
Отчетни данни по ЕБК за сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ - 30.09.2022 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 30.09.2022 година
Отчетни данни по ЕБК за сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ - 30.06.2022 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 30.06.2022 година
Отчетни данни по ЕБК за сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ - 31.03.2022 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 31.03.2022 година
Отчетни данни по ЕБК за сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ - 31.12.2021 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 31.12.2021 година
Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ - 30.09.2021 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 30.09.2021 година
Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ - 30.06.2021 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 30.06.2021 година
Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ - 31.03.2021 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 31.03.2021 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 31.12.2020 година
Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ - 31.12.2020 година
Отчетни данни по ЕБК за сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ - 30.09.2020 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 30.09.2020 година
Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ - 30.06.2020 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 30.06.2020 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 31.03.2020 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 31.12.2019 година.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 30.09.2019 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 30.06.2019 година
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета - 31.03.2019 година.