ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Обучение

Прикачени документи

График за провеждане на класни и контролни работи през втория срок на учебната 2020 / 2021 година
Разпределение учебните часове по спортни дейности за първи срок на учебната 2020 / 2021 година
График за провеждане на класни и контролни работи през първия срок на учебната 2020 / 2021 година
Организация на учебния ден за учебната 2020 / 2021 година
Обобщено разписание на класовете за учебната 2020 / 2021 година
Форми на обучение в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, град Ямбол през учебната 2020 / 2021 година
Разпределение учебните часове по спортни дейности за първи срок на учебната 2019 / 2020 година
График за провеждане на класни и контролни работи през първи срок на учебната 2019 / 2020 година
Обобщено разписание на класовете за учебната 2019 / 2020 година
Организация на учебния ден за учебната 2019 / 2020 година
Форми на обучение през учебната 2019 / 2020 година