ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Занимания по интереси

За не малко ученици математиката, биологията и физиката са сред трудните за изучаване предмети в училище. Цифри и формули се преплитат и често объркват умовете на тийнейджърите. Преподавателите им в Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии са открили начини усвояването на знанията по дисциплините да става лесно, с удоволствие и радост. Разбира се, не е задължително това да се случва единствено в час. Възможно е уроците да се дискутират на път, сред природата, сред животните или под звездите. Интересно и ефективно е и да се търси обединителната връзка между тях. Да изучаваш животински видове, физични понятия, свързани с техни механични движения и изчисляването им в математиката. Весело е! И запомнящо!