ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

16 ноември – Международният ден на толерантността

Толерантността като качество се проявява, когато приемаме човека такъв, какъвто е, без значение от каква нация e и в какво вярва, как изглежда, каква култура и традиции има. С танци, игри и забавно представление учениците от Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии се обявиха срещу агресията в общуването помежду си и недобронамереното отношение към „различните“. Така възпитаниците на гимназията отбелязаха 16 ноември – Международният ден на толерантността. В поредицата от инициативи те отправиха послания към съучениците си за отзивчивост, търпение, искреност и откритост и ги призоваха към зачитане на чувствата и мнението на приятели и познати. Припомниха и правилата за толерантно общуване:
Уважавай събеседника си; 
Опитвай се да разбереш, за какво говорят другите; 
Стреми се да бъдеш учтив към всички;
Отстоявай собственото си мнение тактично.
Защото различието е богатство и свобода. Толерантността е път към един по- хармоничен свят. Толерантността е умението да си добър!