ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата

Във връзка с писмо № 9105-435/ 05.12.2019 г. на г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, относно мерките и дейностите по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция, Ви приканваме да се запознаете с инструктажа, насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон с акцент върху поведението на децата и учениците като пешеходци при усложнени метеорологични условия - снеговалеж, мокри, хлъзгави и заледени участъци.(Инструктажът е публикуван в секция „ За учениците” на сайта на училището).