ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Поглед към миналото и приемственост на поколенията

Ученици от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, град Ямбол изучават българското минало, обичаи и традиции по проект на ЦОИДУЕМ.

Съхранение на българските народни песни, танци и обичаи, поглед към миналото, приемственост на поколенията, запазване и съхранения стойността на художествените занаяти, изобразителното и приложно изкуство! Това са акцентите в клубните дейности по проекта, спечелен от Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, ориентирани към българското, автентичното, изконното.

В проекта са включени 80 ученици от 8 до 11 клас. Той е с продължителност 9 месеца и предвижда посещения на забележителни исторически и отличителни обекти в областта на изкуството и занаятчийството. Реализирането на проекта ще доведе до повишаване мотивацията и самочувствието на учениците към процеса на учене, интереса към опознаване на историята, традициите и обичаите на различните етноси, ще развият чувство за идентичност, инициативност и толерантно отношение към индивидуалните и културни различия! Ползотворни, усмихнати и удовлетворени занимания, скъпи участници в проекта!