ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Стъпка по стъпка напред с Еразъм+

Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии ще стартира нов проект следващата учебна година.
Четвъртият спечелен от гимназията проект по Програма „Еразъм+“ е по ключова дейност „Образователна мобилност на ученици в сферата на ПОО“, озаглавен е „Стъпка по стъпка напред с Еразъм+“. За изпълнение на дейностите по проекта училището ще сътрудничи с две партньорски организации от страните - домакини: „Vitalis“– Германия и „Braga mob“ – Португалия. Проектът ще започне през месец ноември тази година и ще продължи до месец март 2022г. В двете последователни мобилности в град Брага (Португалия) и град Лайпциг (Германия) ще участват 24 ученици от 11 и 12 клас от специалностите „Производство на мебели“ и „Фризьорство“, придружени от 4-ма учители. Учебната практика, осъществена в различни условия и среда, предвижда повишаване на професионалните умения на участниците, разширяване на културните и социални познания. Мобилностите ще допринесат и за по- успешна реализация на националния и европейския пазар на труда.