ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Национален кръг на 51-а Олимпиада по химия и опазване на околната среда Ямбол, 16 – 17 Март 2019 г.

 

П Р О Т О К О Л  
ЗА ЛАУРЕАТИТЕ НА 51-а ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЯМБОЛ, 16 – 17 МАРТ 2019 г.

П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА 51-а ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЯМБОЛ, 16 – 17 МАРТ 2019 г.
ПЪРВА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА – УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ VII КЛАС

 

П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА 51-а ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЯМБОЛ, 16 – 17 МАРТ 2019 г.
ВТОРА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА – УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ VIII КЛАС

П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА 51-а ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЯМБОЛ, 16 – 17 МАРТ 2019 г.
ТРЕТА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА – УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ IX КЛАС

П Р О Т О К О Л
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА 51-а ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЯМБОЛ, 16 – 17 МАРТ 2019 г.
ЧЕТВЪРТА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА – УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ X-XII КЛАС