ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Преминаване на дистанционно обучение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Във връзка с обявеното прекратяване на учебните занятия в училищата от 16 – 29 март 2020 г. преминаваме на дистанционно обучение от понеделник – 16 март 2020 г.

Занятията ще се провеждат само сутрин в периода 8.00 -14.30 ч. по схемата на седмичното разписание чрез електронната платформа „Школо“. Възможно е с някои учители уроците да се провеждат в избрана социална медия, но поставените домашни и самостоятелни работи трябва да се предават чрез Школо.

Вярваме, че родителите ще упражнят нужния контрол с разбиране за необходимостта да не оставим учениците без пълноценна ангажираност и възможност да оползотворят тези дни! Надяваме се на добра координация и отговорно отношение, за да завършим успешно учебната година!

Уважаеми ученици,

Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

Уважаеми родители,

Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

От Училищното ръководство