ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Европейският опит – възможност за по-добро бъдеще

Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – Ямбол за трета година печели проект по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност на ученици в сферата на професионалното образование и обучение“. Той е под надслов „Европейският опит – възможност за по-добро бъдеще“. След Испания и Италия, младите хора ще бъдат на триседмична производствена практика в Лайпциг, Германия. 20 ученици от специалностите „Производство на мебели“ и „Фризьорство“ ще придобият знания и умения по изучаваната професия в реална среда, ще усвоят спецификите на работния процес, ще се срещнат с друга култура, нрави и обичаи. 
За изпълнение на дейностите по проекта гимназията ще си партнира с „Vitalis GmbH“, Германия.