ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

За да знаеш и можеш трябва да учиш през целия си живот!

В подкрепа на заключението  педагогически екип на Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии участва в Националните дни за учене през целия живот, които за  шеста поредна година се провеждат в град Габрово в дните 7- 9 октомври.  Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Дните имат за цел да насочат, мотивират и насърчат повече български граждани да се включват в дейности за учене през целия живот. Популяризирани бяха възможности за осъществяване на  учебни дейности, както чрез присъствено обучение, така и чрез обучение в електронна среда от разстояние, организиране  на работни ателиета за обмен на добри практики, изложение на институции за образование и обучение на възрастни, информационен ден за Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), както и  разнообразни по формат работни срещи.