ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Достъп навсякъде, по всяко време

От новата учебна 2020/2021 година в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, град Ямбол, всички учители и ученици имат генерирани служебни акаунти. Цялата кореспонденция между училищното ръководство, учителите, учениците и родителите ще се извършва чрез G Suite платформата.

Над 3 милиона бизнеса по цял свят са платени абонати на платформата за продуктивност G Suite на Google! За нашето училище тази услуга е безплатна.

Платформата е достъпна от всяко едно устройство и е интегрирана в GoogleCloudPlatform. G Suite включва услугите Classroom, Google експедиции,Gmail, Docs, Drive, Calendar, Hangouts, MapsforWork, SearchforWork, Sheets и Slides и други.