ПГЛПЕХТ - Ямбол
Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии

Благородството на душата и Изяществото на сърцето

17 февруари! Световен ден на спонтанните актове на доброта!

Ученици от Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технология си отправят предизвикателства за мили и усмихващи жестове на Доброта. Подай ръка на близък, задръж отворена вратата, прегърни приятел, толкова лесно, а зареждащо и носещо удовлетворение. Доброто не се измерва с ум, научни постижения или кариерно израстване. Доброто е съизмеримо единствено с топлината и пламъка на милосърдието, величието на душата и очарованието на сърцето. Доброто е посока! Щастливи сме тези, които го следваме и даряваме на другите!